O MNIE

Nazywam się Małgorzata Januszewicz. Od ponad 10 lat uczę języka polskiego jako obcego. Studiowałam polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, tam też ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym i otrzymałam stopień naukowy doktora.

Doświadczenie zdobywałam na uniwersytetach i w szkołach językowych w Polsce i za granicą, m.in. tutaj: Uniwersytet Wrocławski, Universität Leipzig, Dolnośląska Szkoła Wyższa, University College London, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Napisałam kilkanaście artykułów naukowych, których lista znajduje się tutaj.

Obecnie pracuję m. in. w Polskim Instytucie Językowym Warszawie.

Uczę też języka polskiego jako obcego dla Głuchych. Współpracuję z Polskim Związkiem Głuchych w Łodzi i  uczestniczę w unijnym projekcie Deaf Language Awareness . Prowadzę też kanał na You Tubie “Pozdrowienia z Polski”, na którym uczę polskiej gramatyki.

My name is Małgorzata Januszewicz. I am teacher of Polish as a foreign language. Welcome to my website where I publish resources for students and teachers. I ‘ve been teaching Polish for almost 10 years. I graduated from Wrocław University (MA in Polish) and I obtained my PhD at the Faculty of Philology. I worked at universities and language schools in Poland and abroad: Uniwersytet Wrocławski, Universität Leipzig, Dolnośląska Szkoła Wyższa, University College London, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Currently I work at Polish Language Institute in Warsaw. I also teach Polish as a foreign language to the Deaf. I cooperate with Polish Deaf Association in Łódź and I take part in the UE Projekt Deaf Language Awareness. I also run a You Tube channel “Pozdrowienia z Polski”, where I teach Polish grammar.