O MNIE

Nazywam się Małgorzata Januszewicz. Jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego. Na tej stronie publikuję materiały do nauki dla uczących się i materiały do lekcji dla lektorów – zapraszam!

My name is Małgorzata Januszewicz. I am teacher of Polish as a foreign language. Welcome to my website where I publish resources for students and teachers.

Małgorzata Januszewicz

Uczę języka polskiego od prawie 10 lat. Studiowałam polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, tam też ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym. Doświadczenie zdobywałam na uniwersytetach i w szkołach językowych w Polsce i za granicą, m.in. tutaj: Uniwersytet Wrocławski, Universität Leipzig, Dolnośląska Szkoła Wyższa, University College London, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Obecnie pracuję m. in. w Polskim Instytucie Językowym Warszawie. Uczę też języka polskiego jako obcego dla Głuchych. Współpracuję z Polskim Związkiem Głuchych w Łodzi i  uczestniczę w unijnym projekcie Deaf Language Awareness . Prowadzę też kanał na You Tubie “Pozdrowienia z Polski”, na którym uczę polskiej gramatyki.

I ‘ve been teaching Polish for almost 10 years. I graduated from Wrocław University (MA in Polish) and I obtained my PhD at the Faculty of Philology. I worked at universities and language schools in Poland and abroad: Uniwersytet Wrocławski, Universität Leipzig, Dolnośląska Szkoła Wyższa, University College London, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Currently I work at Polish Language Institute in Warsaw. I also teach Polish as a foreign language to the Deaf. I cooperate with Polish Deaf Association in Łódź and I take part in the UE Projekt Deaf Language Awareness. I also run a You Tube channel “Pozdrowienia z Polski”, where I teach Polish grammar.

Pozdrawiam serdecznie
Gosia