CZEŚĆ

Jeśli uczysz się języka polskiego i znasz już podstawy, to ta strona jest dla Ciebie!  Żeby dobrze mówić po polsku i żeby rozumieć, co mówią Polacy, musisz bardzo dużo słuchać! Publikuję tutaj materiały do słuchania na poziomie A1-A2. Każda lekcja to:

  • krótki tekst w wersji audio (dostępny na Soundcloud). Posłuchaj minimum 3 razy!
  • dwa ćwiczenia (PDF)
  • powtórzenie gramatyki lub leksyki (PDF)
  • transkrypcja (PDF). Najpierw posłuchaj wersji audio, a potem przeczytaj transkrypcję.

If you learn Polish and you already know the basics (you’ve had approximately 30 classes of Polish), this website is for you! In order to speak Polish well and in order to understand Polish people, you need to listen a lot! I publish here audio resources to practise listening at A1-A2 level. Every lesson contains:

  • short text in audio version (available via Soundcloud). Listen to it minimum 3 times!
  • two exercises (PDF)
  • grammar or vocabulary revision (PDF)
  • transcript (PDF). Listen to the audio version first and then read the transcript.

Moja metoda to język polski tylko po polsku. Nie po angielsku, nie po niemiecku, nie po rosyjsku! Ta metoda jest bardzo efektywna. Jeśli czegoś nie rozumiesz, możesz szukać w internecie, w słowniku lub możesz zapytać koleżankę lub kolegę z Polski.

My approach is teaching Polish in Polish only. Not in English, not in German, not in Russian. This approach is very effective. If there is something you don’t understand, you can google it, check in a dictionary or you can ask your Polish friends.

Miłej nauki!
małgorzata januszewicz
Gosia